2017. október 21., szombat

Kanyargós útakon Radzsasztánban

/Indiai útinapló/

Legelőször 1994-ben tálkoztam Budapesten radzsasztáni langa zenészekkel, a Musafir együttes koncertjén. Nagyon vonzott tradícionális megjelenésük: a színes öltözék, a turbán, az ékszerek, nos hát a zenéjük elemi erejű vidámsága.  Összeismerkedtünk, összebarátkoztunk. Egy gyűrűt kaptam ajándékba, és megígértem, egy napon elmegyek a falujukba. Különleges, ezüst gyűrű volt, középen nagy, kékes-szürke kővel, , négy sarkánál a kőnek, lecsüngő botocskákkal, senkinek nem volt ilyen, nagy becsben tartottam, mindig a kezemen hordtam, számomra többet ért az aranynál. Évekig jöttek a levelek a langa faluból, én is rendszeresen válaszoltam. Aztán kezdett a gyűrű megkopni a levelek megritkulni, elhalványodtak az emlékek. Néhány évre rá, pontosan tizenkét év elteltével újabb Langa zenész-csapat híre érkezett. Találkoztam velük. Az együttes vezetője, Nek Mohammed nagy örömmel vette a megjelenésemet, és emlékezett, hogy sokat emlegetett engem a zenész-szomszédja. Barátságunkat újabb ajándékokkal erősítettük meg.
 A reptéren könnyek között váltunk el:
-         Itt van 10 rúpia! Amikor Indiába jössz, keress fel!-  - újra megígértem, hogy elmegyek, meglátogatom őket.

Évek alatt a 10 rúpiához újabbak gyűltek, mígnem megvettem a repülő jegyet, és 2009-ben először sikerült kiútaznom Indiába.-         " Hálló! Merre jársz, mikor jössz nálunk, az egész család izgatottan vár!! Gyere mihamarabb, eléd jövök Dzsaipurba (Jaipur)!"- mondta a telefonba, amikor felhívtam Chennaiból (Dél-India).
Chennaiból Delhibe repültem, majd Delhiből Radzsasztánba utaztam. A Delhi-i vendégfogadó család azt mondta, nem sok az út, úgy körülbelül 4-5 óra le, Dzsaipurig, de figyelmeztettek, hogy most már későre jár, és ráadásul óév napja, nem ajánlatos egyedül, nőként nekiindulnom ennek az útnak. Nekem aztán mondhatnak! Én, aki Török országtól Skóciáig stoppolva bejárta a fél világot: nem félek! Úgyis várnak a barátaim, megvan velük beszélve. Felültem a buszra. Letelt a négy óra, le az öt is, lassan már kezdett szürküllödni, de még mindig nem láttam város híre helyét. Vajon jó buszra ültem?- elfogott a bizonytalanság, de aztán a körülöttem űlők megerősítették, hogy: igen! Megnyugodtam, de kissé ott lapult a kétség, vajon hihetek-e az „igen”eknek? ... Este későn érkezetem meg, éjfél előtt egy órával.
-         Óh, végre itt vagyok!- különös, pezsgő hangulat áradt, amint leszálltam a buszról, valami otthonosság-érzet fogott el.
Felhívtam az ismerősömet, akikkel egyezkedtünk, hogy várnak, de telefonjuk azt visszajelezte, hogy: ki vannak kapcsolva. Hirtelen csalódás, tehetetlenség érzés vett erőt rajtam.
-         Merre vigyük, hölgyem?- kérdezgették a körülöttem  fuvarra váró riksások pénzéhes hada, és kínálták a jobbnál jobb ajánlatokat.
Hamiskásan csillogott a szemük, nem mertem bízni bennük, főleg nem, Szilveszter éjszakáján, így éjféltájban.
(...)
Nek Mohammed állta a szavát. Tizennégy órát utazott a radzsasztáni fővárosáig, Dzsaipurig, csak azért, hogy találkozhassunk, és elvihessen Barnawába, a Langák falujába.

„Dzsaipúrtól Dzsodhpurig nem is történt semmi különös, egészen kényelmes buszjáratra ültünk, csak időnként vertük be a fejünket a jármű mennyezetébe, ha gödrös útszakaszon haladtunk. Amikor Dzsodhpurba megérkeztünk a buszpályaudvarra, akkor már éreztem, most igazán élménygyűjtő terepen vagyok, hasonlót moldvai utazásaimon tapasztaltam, a szociaista típusú román pályaudvarokon. Mellékhelységet kerestünk, női mosdót. Nek Mohammed rámutatott egy szürke, omladozó helységre, nem tudom, miből vette, hogy ez a „női”. Szoknyámat felhúzva lépdeltem át az elém tárulkozó akadályokat, elértem a kagylót óvatosan. Neszezés hallatszott hátulról, megfordultam: egy kövér patkány csobbant bele a törött, zománcos csésze zavaros vizébe. Sikerült kijönnöm..., nézek szét, a vezetőm sehol. Na, gondoltam magamban, itt a vége a vendégfogadásnak, most mehetek amerre látok, már két hónapja utazgatok Indiában, tudtam, mindig résen kell lennem. Vártam, és nem jött, tovább vártam, és csak nem jött. A helyi, városi emberek szemlélődve néztek. Lehet, hogy nem voltam szokványos látvány: szandálban, hosszú szoknyában, kötött pulóverben, és rövid kabátban, valamint sál a nyakamon körbe tekerve, fejemen füles, bélelt kötött sapka, mert hideg volt ilyenkor, januárban a hajnali órákban, itt, a sivatag közelében. A hátamon turista hátizsák a vállamon moldvai csángó tariszna lógott, a hűséges útitárs, amit moldvai asszonyok szorgos keze szőtt, font ellenállóvá, és ami már olyan sok utazást kibírt, de még soha nem hagyott cserben. Már-már kezdtem új útitervbe fogni, latolgatva: merre tovább...
-         Itt a friss, reggeli tea!- jelent meg Nek Mohammed széles mosollyal, gőzölgő csájjal(1) a kezében.
     Terepjárót béreltünk a következő nagyobb településig.Útunk gyönyörű sivatagi tájon vezetett: ritkás növényzet: kórók, kaktuszlevelű bokrok, vékonylevelű fák, mintás homoktenger kisebb-nagyobb dünékkel. A fák közt elébb-elébb tevék legeltek, ették a magasból a megsszáradt falevelket. Az útak szélén tehenek, kecskék kószáltak, itt-ott egy-egy sudár termetű, pásztor is felbukkant, hosszú.lobogó fehér ruhában, kezében bottal, színes turbánnal a fején. Megálltunk egy kisebb faluban. Nek Mohammed újabb teáért ment. A helyi lakósok kíváncsian néztek, körbevettek, mintha még nem láttak volna soha ilyent. Lehet, hogy én vagyok erre fele az első európai?
-         Gorki!- mondták maguk közt-, ami annyit jelent: fehér nő. (Helyi elnevezés, a „gorki”, vagy „gori” szó szerint „vörös”-et jelent. Gondolkodtam rajta, miért nem nevezik ők is fehérnek „szafét”, mint mi, talán azért, mert vörös lesz a színe, ha megsüti a nap, vagy elpirul?) Vezetőm ésszerűen elmagyarázta nekik, mi járatban vagyok, honnan jövök és hová megyek.
  (Részlet Ábrahám Judit: Radzsasztán útjain c., írásából) 

 copyright©abrahamjud
Megjelent: Csángó Tükör (Moldvai Magyar Kulturális folyóirat (XIV.évf.45.szám)

Dil Mastana/ ÁbrahámJudit / Kerényi Róbert Indiai-magyar népi énekpárhuzamok CD

Dil Mastana/ ÁbrahámJudit / Kerényi Róbert
Indiai-magyar népi énekpárhuzamok
/Radzsasztáni, moldvai, gyimesi dallamok/
Hunnia Records & Film Production kiadásában

Megjelent/ New realise CD:
Kapható/ Available: Lemezkuckó és más CD boltokban ( minden CD boltban megrendelhető)
Dil Mastana/ ÁbrahámJudit / Kerényi Róbert.
Indiai-magyar népi ének párhuzamok / Indian-Hungarian folk parallels/
/Radzsasztáni, moldvai, gyimesi dallamok/ Tunes from Rajasthan, Moldavia and Gyimes.
Az első olyan CD ( kezdeményezés), mely a magyar és indiai zenei kultúra hasonlóságait kutatja.
/ The very first CD (project) wich is searching and presenting about the similarities, links between Hungarian and Indian musical tradition.
Special thanks for the sponsorship/ Köszönet a támogatásért: Faluműhely Alapitvány, Romani Design, Ille/Olla, Raman M, Titz Márta, Szőllősy Gusztáv, Révész Juditka, Bolla Magdolna, Roy Katalin, Snehangshu Roy. 
Angol fordítás/ English translation by: Gina Rubik.
Elő-borítóterv/ Cover design by: Morvay Zsófi 
Producer: Hunka Róbert Zoltán Radzsasztánban tett utazásaim során többnyire a Langa, és Kálbéliya (2)  közösségek művészetét (zene, tánc), életmódját tanulmányoztam úgy, hogy velük együtt laktam, életvitelüket követtem. A langa közösség zenei hagyománya különösen lenyűgözött: a változatos zenei repertár, a hangszerelés sokszínűsége, a pörgő, eleven ritmus, az énekdallamok kidolgozottsága, az előadásmód elemi ereje mind-mind azt az érzést keltette bennem, hogy megérkeztem nemcsak a népzene, de a ZENE ősforrásához. Elgondolkodtam azon, milyen lenne, ha mindez ugyanígy meglenne a magyar népzenében is... Langa zenész barátaim kértek, énekeljek, mutassam meg, milyen a magyar népdal! Énekeimre újabb, és újabb dallam-párhuzammal válaszoltak. Aztán később, előadásaink során ezekből összeállt egy egész repertoár. Ebből a repertoárból mutatunk be néhány dallamfűzért felvétel formájában, a Hunnia stúdió kiadásában.
A CD különleges, egyedi kezdeményezés, mely a radzsasztáni langa zenészközösséggel kötött személyes barátság eredményeként jött létre. A zenei felvétel éhány jellegzetes párhuzamos vonást szeretne bemutatni két, földrajzilag távol eső nép zenei hagyományából, nevezetesen a magyar népzene erdélyi: gyimesi és moldvai csángó, valamint az észak-indiai, radzsasztáni ének-, és hangszeres zene repertoárából. A hasonló zenei hangulatot megidéző dallamok, természetes módon illeszkednek egyik a másik után. A magyar népdalok sokszor szomorkás hangvételét jól kiegészíti a radzsaszáni népdalok vidám, elevensége.
Az indiai klasszikus rendszerek rágákba sorolják a különböző hangsorú dallamokat, éneket, kompozíciót, amely a nyugat-európai klasszikus zenében nagyjából hangsornak, hangnemnek felel meg. Az észak-indiai, nevezetesen radzsasztáni népzenében ugyancsak megjelölik az egyes énekek rágáját, ez néha egybeesik az észak-indiai klasszikus raga: “raag”(3) elnevezésekkel, néha kissé eltérnek attól.
A CD-n közreműködő zenészek a hajdani Muszafir együttes, Maharadzsa group tagjaiként bejárták a világ számos országát, a Gypsy Caravan film közreműködőiként is láthatjuk őket. Vezetőjük Bachu Khan india-szerte, és külföldi országokban is elismert művész. Továbbá moldvai és gyimesi dallamokkal közreműködik Kerényi Róbert és Ábrahám Judit.

Ének-, és dallam párhuzamok

Mikor a szoroson lemész,                            Piritamo pirit /Szerelem, szerelem,              
Arra kérlek, vissza ne nézz,                         Piar dur des matti ja,/ Szerelemér’ messzire ne menj                                                                                                               
Hogy szívednek ne legyen nehéz,             Baso hamaro nagare,/ Maradj városomban,
Mikor idegen földre mész.                          Um mango, tum kha./ Én keresek terád!

Idegenyek jók nem rosszak,
Idegenyek jók nem rosszak,
Mert szemedbe csak jót mondnak,
De hátad mellett tesznek, s rágnak.

Napom-napom, fényes napom,
Süss fel egyszer világoson,
Süss fel egyszer világoson,
(Jaj, de) Ne csak mindig homályoson!
                                 / Gyimesi népdal/
---

Könnyebb kősziklának lágy viasszé válni,
Mintsem két édesnek egymástól megválni,
Mert két édesednek színye sem változik,
De két idegennek vére vízzé válik.
Sír az út előttem, bánkódik az ösveny,
Bánkódhatom én is, vágyom útam benne.
                               / Moldvai csángó népdal/
-----

Patri likharu, pivino,                      / Levelem írom, kedvesem
Mahro kagade bhiji gayo,           / Könnyemmel tele, szerelmesen,
Are naina jalma gayore maro,   / Szemem be nem csukhatom,
Hiviro ulata gayo.                         / Szívem fájdalma nyugtalan.
---
Sajeni aya he sakhi,                  /Hozzám jössz, kedvesem,
Kai manuar karo,                     / Mit adhatnék neked?
Thale baro gajo motio,           /Gyémánttal tele tálat,
Toy upper nerne daro.            /Rá szemem fényét csodának!
                                                            Fordította: Ábrahám Judit


(1)  csáj- indiai tejes tea
  (2)  radzsasztáni cigány törzs
  (3) az észak-indiai, hindusztáni klasszkikus zenei rendszerben raag, míg a dél-indiai, karnátaka zenében ragam kifejezést használják

Ábrahám Judit    copyright©abrahamjud
2017.május.31.
Megjelent: Csángó Tükör (Moldvai Magyar Kulturális folyóirat (XIV.évf.45.szám)

Radzsasztáni tánc/ Rajasthani dance

Radzsasztáni tánc órák kezdő és haladó táncosoknak Ábrahám Judit vezetésével. Virtuális útazás Radzsasztán varázslatos zenei- és mozdulat világában.
Információ: 06 20 521 2069  abrahamjud@freemail.hu


2017. május 11., csütörtök

Pacsirta-rigó

  Van nekem egy madaram. Nem kalitkában tartom, szabadon röpül madár módjára... Jó barátság alakult ki közöttünk, mindig a közelemben tartózkodik, már, ha otthon vagyok, a kertemben. A tegnap is rászállt a nagy diófa legalsó ágára és dalolt nekem. Figyeltem egy darabig, aztán elkezdtem utánozni a füttyének dallamvonalát. Technikailag jóval alul maradtam nála, de azért megpróbáltam legalább a fő dallamvonalat és ritmizálást betartani. Előre énekelte a strófákat, utána szünetet tartott, ekkor jöhettem én az ismétléssel. "Dzsugalbandi" (indiai zenében: kérdés-felelet) alakult ki köztem és a "mester" között.
 - uiáá áiá
 -hááá ááá
 - ui ééé iá
 -háá háááiá
  Ma reggel újra közel merészkedett hozzám, reggeli tűnődésemet végeztem szokott helyemen, amikor meghallottam énekét. Becéző szavakat mondogattam felé, miközben újabb ének-párbajra csábított, és alászállt, le, egészt a földre, elém, a zöld fűbe.
  Sárga a csőre, fekete a tolla, elneveztem pacsirta rigónak. Zerkula, (Isten nyugosztalja) a gyimesi mesterem is éneket tanult annak idején a sárga rigótól, amit kissé átköltött, és én tovább költöttem.
 "Sárga rigó fészket látott ott fenn, a jegenye fán,
  Még egy rigó füttyent, hogy ott, fenn szeret igazán.
  Lennék rigó-férfi / rigó-nő,
  És kegyed egy rigó-férfi,
  És aztán megértem,
  Hogy kegyed oly rettentő,
  Magáért reped a szívem!

A diófa ágai, ahová éppen még nem szállt le a rigó

 
 

2015. július 9., csütörtök

A tegnap főztem!

Vegyes zöldség "pörkölt" indiai módra
/ Nem csak táncból él az ember!

Hozzávalók:
- olaj
- vaj
- hagyma, fokhagyma
- gyömbér
- paradicsom
- paprika, pritamin paprika (gogos)
- zöldségek, ami elérhető éppen: zöldbab, zöldborsó, káposzta, karfiol
- fűszerek: fekete mustármag, római kömény (dzsíra/ jeera), paprika, csípős paprika, kurkuma (haldi, turmenic), curry, koriander por (dhania)


Odatesszük vastag aljú edénybe az olajat, és egy pici vajat forrósodni, beleszórunk egy csipetnyi mustármagot, aztán a római köményt "dzsírát". Picit pirul, és beleszórjuk az apróra vágott hagymát, paprikát, pritamin paprikát. Öszzekeverjük, hagyjuk puhulni, ... néha megkeverjük. beleszórjuk az apróra zúzott fokhagymát, gyömbért. Mikor már puhultak a zöldségek (hagyma, paprika), rászórjuk a porított fűszereket (egy-egy kanálnyit / kávéskanálnyit *). Öszzekavarjuk ismét, és beletesszük az apróra vágott paradicsomot. Ha nem eléggé leves a főzet, akkor kis mennyiségben időnként forró vizet adagolunk. Amikor a paradicsom is szét kezd főni, hozzá tesszük a felvágott zöldségeket, sót, kissé felöntjük forró vízzel, lefedjük, és főni hagyjuk. Időnként megkavarjuk, vagy megkeverjük (ha úgy tetszik)! Amikor megpuhultak a zöldségek, a tetejére menta levelet, tárkony-, vagy léstyán leveleket vághatunk! Ha sűríteni szeretnénk az étel állagát, kevés paradicsompürét adagoljunk hozzá, mielőtt levesszük a kályháról!
! vigyázat!!!! Indiai vendégek jelenlétében soha ne kóstoljuk az ételt közvetlenül a fakanálról, vagy kanálról, amivel kavargatunk! Súlyos illetlenségek számít: úgy veszik, mintha bele ennénk a másoknak elkészített ételbe ( logikus+ higénikus)! Ehelyett vegyünk ki kis adagot egy tányérra, és egy másik evőeszköz segítségével kóstoljuk, mint amivel kvarjuk az ételt!
Hajunkat ajánlott kendővel fedni, de legalább összefogni ételkészítés közben!
A zöldség-pörkölt mellé ajánlott rizst főzni, vagy spagettit!

Romantikus kerti tűzhely. A száraz gallyakból rakott tűzön ízletesebb az étel!

* A csillaggal jelölt résznél néhány trükköt lehet alkalmazni, de azt már csak személyesen!

Lejegyezte: Ábrahám Judit
2015. júlus. 9, Budapest
http://www.abrahamjudit.com/
Judit Abraham © 2015 All rights reserved