2017. október 21., szombat

Dil Mastana/ ÁbrahámJudit / Kerényi Róbert Indiai-magyar népi énekpárhuzamok CD

Dil Mastana/ ÁbrahámJudit / Kerényi Róbert
Indiai-magyar népi énekpárhuzamok
/Radzsasztáni, moldvai, gyimesi dallamok/
Hunnia Records & Film Production kiadásában

Megjelent/ New realise CD:
Kapható/ Available: Lemezkuckó és más CD boltokban ( minden CD boltban megrendelhető)
Dil Mastana/ ÁbrahámJudit / Kerényi Róbert.
Indiai-magyar népi ének párhuzamok / Indian-Hungarian folk parallels/
/Radzsasztáni, moldvai, gyimesi dallamok/ Tunes from Rajasthan, Moldavia and Gyimes.
Az első olyan CD ( kezdeményezés), mely a magyar és indiai zenei kultúra hasonlóságait kutatja.
/ The very first CD (project) wich is searching and presenting about the similarities, links between Hungarian and Indian musical tradition.
Special thanks for the sponsorship/ Köszönet a támogatásért: Faluműhely Alapitvány, Romani Design, Ille/Olla, Raman M, Titz Márta, Szőllősy Gusztáv, Révész Juditka, Bolla Magdolna, Roy Katalin, Snehangshu Roy. 
Angol fordítás/ English translation by: Gina Rubik.
Elő-borítóterv/ Cover design by: Morvay Zsófi 
Producer: Hunka Róbert Zoltán Radzsasztánban tett utazásaim során többnyire a Langa, és Kálbéliya (2)  közösségek művészetét (zene, tánc), életmódját tanulmányoztam úgy, hogy velük együtt laktam, életvitelüket követtem. A langa közösség zenei hagyománya különösen lenyűgözött: a változatos zenei repertár, a hangszerelés sokszínűsége, a pörgő, eleven ritmus, az énekdallamok kidolgozottsága, az előadásmód elemi ereje mind-mind azt az érzést keltette bennem, hogy megérkeztem nemcsak a népzene, de a ZENE ősforrásához. Elgondolkodtam azon, milyen lenne, ha mindez ugyanígy meglenne a magyar népzenében is... Langa zenész barátaim kértek, énekeljek, mutassam meg, milyen a magyar népdal! Énekeimre újabb, és újabb dallam-párhuzammal válaszoltak. Aztán később, előadásaink során ezekből összeállt egy egész repertoár. Ebből a repertoárból mutatunk be néhány dallamfűzért felvétel formájában, a Hunnia stúdió kiadásában.
A CD különleges, egyedi kezdeményezés, mely a radzsasztáni langa zenészközösséggel kötött személyes barátság eredményeként jött létre. A zenei felvétel éhány jellegzetes párhuzamos vonást szeretne bemutatni két, földrajzilag távol eső nép zenei hagyományából, nevezetesen a magyar népzene erdélyi: gyimesi és moldvai csángó, valamint az észak-indiai, radzsasztáni ének-, és hangszeres zene repertoárából. A hasonló zenei hangulatot megidéző dallamok, természetes módon illeszkednek egyik a másik után. A magyar népdalok sokszor szomorkás hangvételét jól kiegészíti a radzsaszáni népdalok vidám, elevensége.
Az indiai klasszikus rendszerek rágákba sorolják a különböző hangsorú dallamokat, éneket, kompozíciót, amely a nyugat-európai klasszikus zenében nagyjából hangsornak, hangnemnek felel meg. Az észak-indiai, nevezetesen radzsasztáni népzenében ugyancsak megjelölik az egyes énekek rágáját, ez néha egybeesik az észak-indiai klasszikus raga: “raag”(3) elnevezésekkel, néha kissé eltérnek attól.
A CD-n közreműködő zenészek a hajdani Muszafir együttes, Maharadzsa group tagjaiként bejárták a világ számos országát, a Gypsy Caravan film közreműködőiként is láthatjuk őket. Vezetőjük Bachu Khan india-szerte, és külföldi országokban is elismert művész. Továbbá moldvai és gyimesi dallamokkal közreműködik Kerényi Róbert és Ábrahám Judit.

Ének-, és dallam párhuzamok

Mikor a szoroson lemész,                            Piritamo pirit /Szerelem, szerelem,              
Arra kérlek, vissza ne nézz,                         Piar dur des matti ja,/ Szerelemér’ messzire ne menj                                                                                                               
Hogy szívednek ne legyen nehéz,             Baso hamaro nagare,/ Maradj városomban,
Mikor idegen földre mész.                          Um mango, tum kha./ Én keresek terád!

Idegenyek jók nem rosszak,
Idegenyek jók nem rosszak,
Mert szemedbe csak jót mondnak,
De hátad mellett tesznek, s rágnak.

Napom-napom, fényes napom,
Süss fel egyszer világoson,
Süss fel egyszer világoson,
(Jaj, de) Ne csak mindig homályoson!
                                 / Gyimesi népdal/
---

Könnyebb kősziklának lágy viasszé válni,
Mintsem két édesnek egymástól megválni,
Mert két édesednek színye sem változik,
De két idegennek vére vízzé válik.
Sír az út előttem, bánkódik az ösveny,
Bánkódhatom én is, vágyom útam benne.
                               / Moldvai csángó népdal/
-----

Patri likharu, pivino,                      / Levelem írom, kedvesem
Mahro kagade bhiji gayo,           / Könnyemmel tele, szerelmesen,
Are naina jalma gayore maro,   / Szemem be nem csukhatom,
Hiviro ulata gayo.                         / Szívem fájdalma nyugtalan.
---
Sajeni aya he sakhi,                  /Hozzám jössz, kedvesem,
Kai manuar karo,                     / Mit adhatnék neked?
Thale baro gajo motio,           /Gyémánttal tele tálat,
Toy upper nerne daro.            /Rá szemem fényét csodának!
                                                            Fordította: Ábrahám Judit


(1)  csáj- indiai tejes tea
  (2)  radzsasztáni cigány törzs
  (3) az észak-indiai, hindusztáni klasszkikus zenei rendszerben raag, míg a dél-indiai, karnátaka zenében ragam kifejezést használják

Ábrahám Judit    copyright©abrahamjud
2017.május.31.
Megjelent: Csángó Tükör (Moldvai Magyar Kulturális folyóirat (XIV.évf.45.szám)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése