2011. december 30., péntek

Női egyenjogúság moldvai táncokban

Kecskés tánc- 'Eleven Ördög' tánckurzus

A magyar néptáncokban (páros táncok) nincs egyenjogúság, a férfié a vezető szerep.

Hasonlóak az ‘erőviszonyok’ a moldvai páros táncok estében is. ( Kivételt képezhetnek a sortáncok, pl. a Tindia, ahol az irányítás mindkét félben megjelenhet.)

A férfi táncoltatja a nőt, vezeti, vagyis: megtáncoltatja. Ebben a szerepében a zenére irányúló figyelmen kívűl további feladata óvni a partnert, netán a többi táncos párral- , illetve a tánctéren előbukkanó különféle akadályokkal (oszlop, szék, stb.) való öszzeütközéstől.

A férfi szerepe tehát a külvilágra történő figyelés, így válik lehetővé a szabályos körforma megtartása is abban az esetben, ha több pár képez egy kört.

A nő feladata, alkalmazkodni ehhez, az irányított akarathoz, lehetőleg minél hamarabb, semmiféle ellenállás nélkűl. Az irányítás, és ennek tudomásúl vétele az összekapcsolódott kezeken keresztűl történik. A passzív női szerep nemcsak a páros táncokban, de a táncrendbe való bekapcsolódás terén is megmutatkozik: nem kérheti fel a fiút táncolni, várnia kell, amíg az ellenkező nemű fél "kiszemeli" egy táncra.

Az aktív-passzív szerep "jó táncos" párok esetében igencsak közelít egymáshoz: a “női fél” aktívabb résztvevővé válhat: “viszi a táncot”,de soha nem kerekedhet a férfi partner akarata fölé, nem szárnyalhatja túl partnerét, nincs annyi kibontakozási lehetősége, mint a férfinak.

Ez a szabály a moldvai páros táncok területén felborulni látszik. Nem visszás, ha két nő együtt táncol, de még,ha két férfi, az sem. Ilyenkor az egyik fél átveszi az irányítást, de az is megtörténhet, hogy hol az egyik, hol a másik irányít egyazon táncmeneten belűl.

A különbözőség viszont teljesen felbomlik a körtánc/ sortánc/ lánctánc esetében. Itt mindenki egyenlő “rangú” félként vesz részt: minden egyes személynek figyelnie kell a zenére, a többi partnerre, és önmagára, vagyis a táncra. Bár általában a táncoknak (a körtáncok, sortáncok esetében ) van egy irányítója, aki, kapcsolatot tart a zenészekkel, és vezeti a tánc menetét: kezdés/ befejezés, a tempó megadása ( “megcsendíti” 1, illetve “beleroppant” 2); az egyéni kibontakozás, megmutatkozás lehetősége a moldvai csángó táncokban a nők részére sokkal inkább adott. ((lásd: Vert kezes, Gergelem, Szerba)

(1) “megcsendíti”- megcsendesíti: lassítja (Fehér Márton, Külsőrekecsin)

(2) “beleroppant”- dobbant ( Gyimesben: ropogtat) (Fehér Márton, Külsőrekecsin)

Ábrahám Judit, 2008.04.04

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése